Kategorije

Povratak na atrakcije

Kip svetoga Roka

Szent Rókus szobor

Na glavnomu trgu Szigetvára, u susjedstvu crkve svetoga Roka nalazi se vodoskok svetoga Roka postavljen 5. listopada 2002. Kip je djelo Kálmána Veresa. Sveti Rok općenito se štuje kao svetac zaštitnik bolesnika od kuge.