Kategorije

Povratak na atrakcije

Kossuthov kip

Kossuth szobor
  • Kossuth szobor
  • Kossuth szobor
  • Kossuth szobor

Adresa:
7900 Szigetvár Kossuth tér

U središtu Szigetvára, na Kossuthovu trgu podignuto je djelo szigetvárskoga kipara Istvána Vanyúra, djelo prikazuje političara u dubokoj starosti, a načinjeno je na osnovu jedne od zadnjih fotografija Lajosa Kossutha. Tri okomita stupa iza kipa prikazuju značajne stanice Kossuthova životna puta: ulogu u borbi za slobodu Mađarske te lutanje po svijetu nakon pada ustanka. Umjetničko djelo otkriveno je 23. listopada 2007. Uređenje okolice kipa i parka ostvareno je na osnovu projektnoga rješenja Sándora Dévényija.