Kategorije

Povratak na atrakcije

Patapoklosi

Patapoklosi

Adrese:
7922 Patapoklosi, Rákóczi u.50.

Web stranica:
www.delzselic.hu/patapoklosi

U Patapoklosiju se nalaze najljepša (reformirana) crkva ukrašena obojenim drvenim kazetama. 

Ostale atrakcije:

  • Etno kuća,
  • Spomenik žrtvama Svjetskih ratova,
  • Kip Istvána Szegedi-Kisa,
  • Kip Petőfija,
  • Kip Árpáda,
  • Kip Zrinskog,
  • Rezbareni nadgrobni spomenik,
  • Kip Kossutha.