Kategorije

Povratak na javnim ustanovama

Pošta

Adresa:
7900 Szigetvár, József A. u. 27-31.

Telefon:
73/311-903, 73/ 311-002, 73/310-240

Radno vrijeme
Ponedjeljak – Utorak – Srijeda – Petak: 8.00-17.00
Četvrtak: 8.00-18.00
Subota: 8.00-11.00