Kategóriák

Újabb kötettel bővült a MOZSGÓI EMLÉKEK könyvsorozat

MOZSGÓ

Újabb kötettel bővült a MOZSGÓI EMLÉKEK könyvsorozat.

A 3. kötet a Visszatekintő címet kapta. A kötet tartalma jól tükrözi Eötvös József gondolatait: „Emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene és jövője sem.” A kiadványban visszaemlékezéseket, élettörténeteket olvashatunk, melyből kirajzolódik Mozsgó történelme, megismerjük az Embert, aki itt élte mindennapjait.  Megismerjük az akkori életet, szemünk elé képzeljük a falut, az utcákat és házakat, az itt élőket; hétköznapi létük ezernyi küzdelmét. Érezzük azt az erőt, mely előre vitte őket az élet körforgásában. Nem kívántak pénzt, gazdagságot, mégis érezzük a sorok között az emberi lét gazdagságát. A könyv négy részből áll, a szerzők Puskás Istvánné, Balog Beatrix, Gróti László és Györke József. Puskás Istvánné Révész Dénes volt igazgató, testnevelőtanár pályafutását kíséri végig. Balog Beatrix a tősgyökeres Ságodi József életének egy-egy mozaikját mutatja be, melyből kirajzolódik a régi falusi közösség életritmusa, szokásai, mindennapjai. Gróti László és Györke József gyermek- és felnőttkori élményeit olvashatjuk. Ezekből az élményekből kirajzolódik az 1960-as, 70-es évekbeli Mozsgó településképe, az itt élők szokásai, hagyományai, mindennapi élete.  Az írásokat és a gazdagon teletűzdelt képeket Puskásné Horváth Éva könyvtáros, kulturális szakember rendezte egy kötetbe.