Kategóriák

Pályázatok

A szigetvári gyógyhely komplex TURISZTIKAI fejlesztése

A projekt azonosítószáma: GINOP-7.1.3-15-2016-00005

A projekt fizikai befejezés dátuma: 2023.10.08.

A kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Szigetvári "Zrínyi1566" Turisztikai Egyesület

Szigetvár Város Önkormányzatösszeg:1 286 381 704 Ft millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú pályázati kiíráson, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül. A beruházás célja egy rekreációs park létesítése, amely egymást kiegészítő kulturális és gyógyturisztikai attrakcióival vonzza a látogatók sokaságát.

A fejlesztés a várpark területén valósul meg. A projekt megvalósítási időszaka: 2017.12.01-2023.10.08.. A tervezett beruházás főbb elemei a természetes gyógytényezőt kiegészítő rendszeres, kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására alkalmas infrastrukturális feltételek fejlesztése, a turisztikai szezont meghosszabbító, egész évben működő turisztikai termékek, szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális fejlesztések, településfejlesztési jellegű beruházások (parkolók és közlekedési feltételek fejlesztése), vonzó városkép kialakítása, marketing és egyéb tevékenységek.

A GINOP-7.1.3-2015 program célja és keretei lehetőséget biztosítanak arra, hogy kialakításra kerüljön egy olyan vendégfogadó épület és rekreációs park, amely biztosítja a gyógyhelyre való megérkezés feltételeit, megfelelő, élményekkel teli kiindulópontként szolgál a várost látogató turisták számára. Különösen igaz ez a családokra, akik gyermekeikkel érkeznek a városba és a gyógyhelyfejlesztési stratégia egyik fő célcsoportját adják. A támogatás hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez, a látogatók számának, a tartózkodási idejüknek, valamint a költési hajlandóságuknak a növeléséhez. Ezzel támogatja a gyógyhelyfejlesztési stratégia víziójának elérését:

Főbb fejlesztések:

  • 376 m2 nettó alapterületű vendégfogadó épület kialakítása
  • Parkoló kialakítása
  • 25 kWp -os napelemes rendszer telepítése
  • 148 fős lelátó, 10*25 m-es rendezvénysátor, kerékpárok, fény-, hang- és színpadtechnika, valamint  innovatív eszközök beszerzése

A projekt összköltsége: 1 311 918 545 Ft

Szerződött támogatás összege:1 286 381 704 Ft

A támogatás intenzitása: 98,5%

A projektről bővebb információt a www.szigetvar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Marton-Fekete Csilla
Elérhetőség: +36 30 773 1807; Marton.Fekete.Csilla[at]szigetvar[dot]hu


Kedvezményezett neve: Szigetvári "Zrínyi1566" Turisztikai Egyesület

Projekt címe: Az allergiák jelentősége életünkben!

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01155

Szerződött támogatás összege: 1.495.586 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt bemutatása:

A program célja, hogy az intézményi kereteken belül is érzékelhető legyen, aki bármilyen intoleranciával, érzékenységgel, asztmával vagy más betegséggel él együtt, biztonságban érezheti magát, hiszen az őt körülvevő felnőttek és társai is tisztában vannak azokkal a feladatokkal, amelyek betegsége kapcsán a segítségnyújtáshoz szükségesek.

Elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek a helyi közintézményekben dolgozók, hogy megfelelő szakmai tudással vértezzük fel őket azokra az esetekre, amikor gyermekünk allergiáját, súlyosabb esetben anaphilaxiás ellátását kell megoldani a közintézménynek.

Dr. Papp Gáborral- szakértő kollégánk a programban 3 alkalommal tartott tudásátadó, felkészítő

Minden érintett gyermek részére biztosítunk egy karpántot, mellyel őket megkülönböztetett figyelem kíséri az iskolában. Társaik, tanáraik ez alapján tudják, hogy valamilyen ételintoleranciában szenvednek, valamint a közétkeztetés kapcsán is ennek megfelelőn járnak majd el, tudják melyik étel vagy összetevő lehet káros szervezetük számára. Minden gyermek kap egy névkártyát, melyet egy felhívó színű tokban helyezhet el, ezt akár hátizsákjára, nyakába akasztva is hordhat. Az iskolai dolgozók, tanárok számára pedig egy allergia beavatkozási terv készült, plakát formában- melyek az iskola több pontján kihelyezhetőek- így a pontos lépéseket Anaphylaxia előfordulása esetén rögtön alkalmazni is tudják.

Az előadásokhoz szükséges eszközöket igényeltünk: egy projektort és egy vásznat, amelyek beszerzése megtörtént.

Projekt időtartama: 2021.10.01-2022.06.30


Kedvezményezett neve: Szigetvári "Zrínyi1566" Turisztikai Egyesület  

Projekt címe: Keresd a helyit, ajánlom a szigetvárit!

Konzorciumi partner: Pécs -Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01157

Szerződött támogatás összege: 6.745.665 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt bemutatása:

Célunk a helyi gazdaság fejlettségének növelése, stabilabb gazdasági szektor kialakítása a helyi szolgáltatók és termék előállítók tekintetében.

Workshop, előadások (jogi információk vállalkozók számára, vállalkozásismereti információk és az e-kereskedelemben használni kívánt formák bemutatása, saját e oldal létrehozásához segítségnyújtás. Helyi termék népszerűsítése tekintetében megrendezésre került a Szigetvár Város Bora és termékei nap.

A helyi termékek és a helyi étéket megjelenítő és helyi terméket előállítókról készült kiadvány címe is a:” Keresd a helyit, ajánlom a szigetvárit!”

A helyi termékek tekintetében pedig kidolgozásra került egy védjegyrendszer kialakítását célzó tanulmány, melyben megfogalmazásra kerültek azon kritériumok, hogy mi alapján tegyünk különbséget a nívós, minőségi helyi termékek kapcsán.

A projekt eszközbeszerzése 12 sörpad garnitúra szett.

Projekt időtartama: 2021.05.01-2022.04.30


KEHOP-1.2.1-18-2018-00107

„Szigetvári helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”

Konzorciumi partner: Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület

Pályázat keretében megvalósul: Szigetvár Klímastratégiájának kidolgozása. Szemléletformáló programsorozatok szervezése és lebonyolítása, figyelemfelkeltő akciók megvalósítása.

A pályázat célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása melyek a fenntartható fejlődés mellett közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is javítják.

Támogatás Összege: 20.000.000 Ft

Projekt kezdete: 2019.09.01 – Befejezése: 2021.02.28.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt támogatottsága 100%.

További információ kérhető:

Marton-Fekete Csilla Vagyongazdálkodási és Műszaki osztályvezető

Elérhetőség: tel: 73/514-324; e-mail: muszaki[at]szigetvar[dot]hu; klimaszig[at]gmail[dot]com


Kedvezményezett neve: Szigetvári”Zrínyi 1566”Turisztikai Egyesület

Projekt címe: Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016

Szerződött támogatás összege: 1.500.000

Támogatás mértéke: 90 %

 Projekt tartalmának bemutatása:

Az Egyesület a pályázatba betervezett tevékenységen keresztül a helyi gazdaság fellendítését, a helyi gazdasági szereplők ismertségének növelését kívánta elérni.

A szervezet fel kívánta karolni a desztinációban tevékenykedő termelőket, kézműveseket, vállalkozásokat, civil szervezeteket és szervezett keretek között kínált arra lehetőséget, hogy tevékenységüket, portékáikat bemutassák és szélesebb körben megismertessék a látogatókkal. A támogatás másrészt a 2016-os „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” emlékév keretében megszervezésre kerülő rendezvények, programok megvalósításában nyújtott segítséget.

A saját illetve civil szektor rendezvényeinek színvonalát hazai előadóművészek, versenybírák meghívásával kívánta emelni.

A kampányok, rendezvények hozzájárultak a város/ térség/ hazánk népszerűsítése mellett a szigetvári vár ostromáról való méltó megemlékezés elősegítéséhez, a történelmi múlt megismeréséhez.

Projekt időtartama: 2016.április 01 - 2017. március 31.

Projekt azonosító száma: NEA - TF - 16 – SZ - 0520


Kedvezményezett neve: Szigetvári”Zrínyi 1566”Turisztikai Egyesület

Projekt címe: Civil szervezetek működési programjának támogatása 2016

Szerződött támogatás összege: 1.000.000

Támogatás mértéke: 90 %

Projekt tartalmának bemutatása:

Az Egyesület a tanácsadó iroda költségeinek csökkentésére használta fel a támogatást. A pályázat segítségével egyrészt a www.tdmszigetvar.hu honlap került fejlesztésre, másrészt PR cikkek, fizetett hirdetések kerültek megjelentetésre.

A weboldal átszerkesztése és a marketing tevékenység, hirdetés, szóróanyag, hozzájárul Szigetvár és térségének népszerűsítéséhez, a programok bemutatásához, reklámozásához, másrészt a településen és vonzáskörzetében található szolgáltatások előtérbe helyezéséhez, amelyek minőségükkel, színvonalukkal elősegítik a térség népszerűsítését, megismertetését, a falusi turizmus fellendítését, továbbá támogatják a térségben érintett vállalkozások, civil szervezetek fenntartható fejlődését, sikeres működését.

Projekt időtartama: 2016.03.31 – 2017. 03.30.

Projekt azonosító száma: NEA - TF - 16 – M - 0604

Kedvezményezett neve: Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület

Projekt címe: „Turisztikai kapcsolatok és termékek fejlesztése a Szigetvári TDM területén”

Szerződött támogatás összege: 42.500.000 Ft

Támogatás mértéke: 85 %

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretén belül eszközbeszerzés kapcsán mobilszínpad, mobil installáció, irodai bútorok, számítástechnikai eszközök vásárlására került sor. A Zrínyi téren ingyenes Wifi került kiépítésre, kültéri információs - és tagi táblarendszer készült. A Szigetvárra látogató turisták szemszögéből talán a leglátványosabb beruházást a csónakázó tavon elhelyezésre kerülő mobil szökőkút és a környezetében elhelyezett 3 db pad garantálja. A TDM szervezet fel kívánja karolni a desztinációban tevékenykedő őstermelőket, egyéb házi termékeket készítő vállalkozásokat és szervezett keretek között kínál arra lehetőséget, hogy portékáikat bemutassák és szélesebb körben megismertessék a turistákkal. Mindezen célok elérése érdekében egy adatbázis készült a helyi termelők elérhetőségéről, termékeiről, elérési pontjaikról, valamint együttműködési megállapodások is kidolgozásra kerültek. Jelentős szerepet kapott a megvalósításban a marketing tevékenység, úgymint arculattervezés, honlap aktualizálás, többnyelvűvé tétel, kiadványok készítése, online marketing, nyomtatott sajtóban való megjelenés, nyilvánosság biztosítása, reklámtárgyak készítése, turisztikai vásárokon és workshopokon való részvétel. A megjelenések turisztikai termékek köré csoportosítva mutatták be a térség vonzerőit részletes információkkal, képekkel, úgymint attrakciók, programok, helyi termékek, specialitások, szálláshelyek, vendéglátóhelyek.

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2015.09.30.

Projekt azonosító száma: DDOP-2.1.3/B-12-2012-0004